รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนภาคประชาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวกนกวรรณ โปธา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com