รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

จัดเตรียมสถานที่และติดตั้งป้าย เพ่ื่อเปิดศูนย์บูรณาการร่วม ศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนฯ ช่วงเทศบาลสงกรานต์

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com