รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงถนนช่วง(เทศกาลสงกรานต์) โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2565ณ วัดหาดสำราญ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com