รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ หน้าเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com