รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวกนกวรรณ โปธา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com