รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า พร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ออกติดตามข้อมูลความยากจน ตามระบบ ม.1 สบข่า ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com