รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกล้างถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตามซอยต่างที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วม วันที่ 24 พฤษภาคม 25654 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com