รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสื่อรณรงค์ได้ตามแบบฟอร์มการเบิกสื่อเพื่อการเผยแพร่ที่แนบมาพร้อมนี้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางณัฐชา คำปวน


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com