รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ข่า เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเด็กเยาวชนในเรื่องยาเสพติด

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com