รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ดำเนินจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเวียน (ASEAN dengue day) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางณัฐชา คำปวน


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com