รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนา ประชา รัฐ สร้างสุข ร่วมกันทำความสะอาดวัดอุมมงคล ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com