รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com