รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกล้างถนนเหตุอุทกภัย(น้ำท่วม)ภายในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com