รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้เข้าร่วมบูรณาการซ้อมแผนป้องกันเกิดอบัติเหตุ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องป้องกันอันตรายในการปฏิบัติและอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในขณะปฏิบัติให้มีความปลอดภัย มีสุขอนยามัยและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com