รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าดำเนินการซ่อมแซมถนนเทศบาล ซอย 9 ตลอดทั้งสาย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 256 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนแล้วเสร็จ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com