รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกพรมน้ำถนนเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันการเกิดอุบัติบนท้องถนนเข้าปากทางอ่างขางตลอดจนถึงบ้านพักโตโต้ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com