รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำประปีงบประมาณ 2566 ในศุกร์ ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยมีกิจกรรมการอ่านสารวันท้องถิ่นไทยหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาล/พัฒนาที่สาธารณะประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานฌาปนกิจบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com