รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ฉีดพ่นน้ำละอองน้ำสร้างความชุ่มชื่นให้กับต้นไม้และอากาศที่ก่อให้เกิดฝุ่น ให้ล้างทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนอย่างต่อเนื่อง ตามหนังสือสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด (P.M2.5)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com