รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่าได้มอบเกียรติบัตรแก่บุคคล/หน่วยงานต้นแบบด้านมีคุณธรรมและจริยธรรมการช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปี พ.ศ.2566

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวแพรพลอย ต่างใจ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com