รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ วัดอุดมมงคลแม่ข่า เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการทำถังขยะเปียกสำหรับใช้ในการกำจัดขยะครัวเรือนและลดปริมาณขยะที่ต้นทาง และมอบถังขยะเปียก

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางณัฐชา คำปวน


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com