รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ข่า เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยก่อนควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com