รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.66 กองสาธารณสุขฯ เก็บกิ่งไม้ตามซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวศศิประภา สุภาพ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com