สล็อตเว็บตรง" /> สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และผักตบชวา ทางเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้นำขยะวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อลดการเผาขยะจากเศษใบไม้เป็นการลดปัญหามลภาวะทางอากาศ และการน้ำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมักเป็นการลดปัญหามลภาวะทางน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป สล็อตเว็บตรง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวศศิประภา สุภาพ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com