รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบรมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสRSV และไวรัสอุบัติใหม่ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า โดยมี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com