รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2566 ได้ทำการ พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ที่กำลังแพร่ระบาด ณ ตอนนี้ ทาง เทศบาลจึงได้สั่งการให้มีการ พ่นยา ฆ่าเชื้อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com