เว็บสล็อต" /> สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะกรรมการนิเทศภายใน ได้เข้านิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ประสาทสัมผัสหรืออวัยวะรับสัมผัสแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันตามการรับสัมผัสของอวัยวะนั้น เมื่อมองในกระจกจะทำให้เห็นสภาพสะท้อนของตัวเราซึ่งเราจะมองเห็นรูปร่างหน้าตาอวัยวะต่างๆโดยแต่ละคนจะมีรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะอวัยวะบนใบหน้าแตกต่างกัน สัปดาห์ที่ 11 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก สาระการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ : หนูน้อยนักสัมผัส สัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การมองเห็น การดมกลิ่น การได้ยิน การชิมรส การสัมผัส โดยคุณครูจุไรพร ยิ่งใหญ่คีรี #กองการศึกษา เว็บสล็อต

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com