สล็อตเว็บตรง " /> สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน และสนุกไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้น -โดยจัดรูปแบบกิจกรรมแบบ Base Activity (ฐานกิจกรรม)ตามฐานการเรียนรู้ ดังนี้ -การทดลองสีเต้นระบำ -การทดลองเทียนไขดูดน้ำ -การทดลองภูเขาไฟลาวา นอกจากนักเรียนจะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังได้รับความรู้อีกด้วย #กองการศึกษา สล็อตเว็บตรง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com