รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้้องประชุมสภาเทสบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com