รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ร่วมการจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศควรามจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอากาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เวลา 08.00 น.

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com