รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้ดำเนินโครบงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงถนนช่วงวันขึ้นปีใหม่ 2560-2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ะันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆ ณ วัดหาดสำราญ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com