รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมจัดนิทรรศการงานกาชาดฤดุหนาวอำเภอฝาง ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาอำเภอฝาง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com