รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบเานแม่ข่า ได้จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หน้าเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า และได้ร่วมทำกิจกรรม ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันอ่านสารวันท้องถิ่นไทยในช่วงเช้า และได้ทำความสะอาดร่วมกัน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com