รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ 5 พร้อมจิตอาสาในเขตเทศบาลร่วมกันทำความสะอาดป่าช้าหมู่บ้านแม่ข่า และหมู่บ้านสบข่า เพื่อร่วมทำความดีเพื่อพ่อ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com