รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 (ค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด ทำความดีเพื่อพ่อ) ระหว่างวันที่ 25 - 296 มิถุนายน 2561 ณ วัดอุดมมงคลแม่ข่า เพือให้ความรู้ของยาเสพติดพร้อมหลักธรรมคำสอนวิถีพุธฯ และกิจกรรมและเลิกเหล้า ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com