รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ร่วมกิจกรรมโครงการ“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอฝาง วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง เข้าร่วมการทำกิจกรรมร่วมกับอำเภอฝางและหน่วยงานต่างทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้าอำเภอฝางจนถึงทางโค้งแม่มาว เพื่อสะดวกในหารสัญจรไปมาและไม่เกิดอุบัติ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com