รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ร่วมกิจกรรมโครงการ“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอฝาง วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง เข้าร่วมการทำกิจกรรมร่วมกับอำเภอฝางและหน่วยงานต่างทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้าอำเภอฝางจนถึงทางโค้งแม่มาว เพื่อสะดวกในหารสัญจรไปมาและไม่เกิดอุบัติ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com