รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เพื่อร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรม ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง ตามหนังสืออำเภอฝาง ที่ ชม 0918/ว4281 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com