รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ท้องถิ่นอำเภอฝาง แจ้งเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2561 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com