รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทสบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ข่า ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หน้าวัดสันต้นเปา ถึง หน้าวัดหาดสำราญ เพื่อให้ประชาชนมาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตที่มีชื่อในเขตนั้น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com