รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับประชาชนหมู่บ้านสบข่า ร่วมกันทำความสะอาดวัดหาดสำราญ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดหาดสำราญ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com