รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com