รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวัรสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศว มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com