รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวัรสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศว มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com