รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลเจ้าฝาง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com