รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่ข่า ได้มีข้าราชการส่วนท้องถิ่น คณะครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า ผอ.รพ.สต.แม่ข่า จิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com