รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com