ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
ประกาศเมื่อ
โดย
116

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4

14/11/2561 - 1411/2561 16/12/2561 นางพนิตดา คำไสย
115

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

09/11/2561 - 09/11/2561 09/11/2561 นางพนิตดา คำไสย
114

เอกสารส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2 และใบเสนอราคา ฯลฯ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

18/10/2561 - 05/11/2561 18/10/2561 นางพนิตดา คำไสย
113

ประกาศ ประกาวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

18/10/2561 - 05/11/2561 18/10/2561 นางพนิตดา คำไสย
112

ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

11/10/2561 - 17/10/2561 11/10/2561 นางพนิตดา คำไสย
111

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

27/09/2561 - 27/09/2561 27/09/2561 นางพนิตดา คำไสย
110

ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ 1

07/09/2561 - 07/09/2561 07/09/2561 นางพนิตดา คำไสย
109

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ไฟล์แนบ 1

07/09/2561 - 07/09/2561 07/09/2561 นางพนิตดา คำไสย
108

ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ 1

14/08/2561 - 14/08/2561 14/08/2561 นางพนิตดา คำไสย
107

ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ 1

09/07/2561 - 09/07/2561 09072561 นางพนิตดา คำไสย
106

ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบ 1

02/07/2561 - 02/07/2561 02/07/2561 นางพนิตดา คำไสย
105

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสบข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

04/07/2561 - 04/07/2561 04/07/2561 นางพนิตดา คำไสย
104

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสันต้นแหน ซอย 9/2 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสันต้นแหน ซอย 9/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

28/06/2561 - 28062561 28/06/2561 นางพนิตดา คำไสย
103

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสันต้นแหน ซอย ๗/๑ ค ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสันต้นแหน ซอย ๗/๑ ค หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

28/06/2561 - 28/06/2561 28/06/2561 นางพนิตดา คำไสย
102

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสันต้นแหน ซอย ๗/๑ ข ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสันต้นแหน ซอย 7/1 ข หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

28/06/2561 - 28/06/2561 28/06/2561 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com