ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารโถงทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

12/09/2566 - 12/09/2566 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

07/09/2566 - 07/09/2566 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

04/09/2566 - 04/09/2566 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

28/08/2566 - 28/08/2566 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเมรุบ้านแม่ข่า บริเวณป่าช้าบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

25/08/2566 - 25/08/2566 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 สล็อตเว็บตรงวอเล็ต

ไฟล์แนบ 1

04/08/2566 - 04/08/2566 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

04/08/2566 - 04/08/2566 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

07/07/2566 - 07/07/2566 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566)

ไฟล์แนบ 1

04/07/2566 - 04/07/2566 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ไฟล์แนบ 1

03/07/2566 - 03/07/2566 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

09/06/2566 - 09/06/2566 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/06/2566 - 01/06/2566 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13/2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

24/05/2566 - 22/06/2566 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

24/05/2566 - 22/06/2566 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13/1 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

24/05/2566 - 22/06/2566 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com