บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายนิกร โพธา

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


15 สิงหาคม 2559

นายนิกร โพธา

พนักงานดับเพลิง

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

081-0000000

m0030

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com