รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิทานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอฝาง เวลา 10.00 น.ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com