รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายสรรชัย ดาววี


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com