รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เชิญชวน เข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล และเชิญชวนผู้ให้บริการต่างๆ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร รถบริการ และอื่นๆ เข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับท่องเที่ยวได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร รถบริการ และอื่นๆ ที่จำเป็น ที่ http://line.me/R/ti/g/QUZEynVru4 หรือสแกนคิวอาโค้ด **ท่านสามารถแนะนำธุรกิจบริการของท่าน เพื่อสะดวกในการติดต่อ **งดส่งทักทาย สวัสดี ดูดวง ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ **

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายสรรชัย ดาววี


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com